De Dorpsraad heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.
De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Kronenberg bij de gemeente en is er voor alle inwoners van Kronenberg.
De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Kronenberg.
De Dorpsraad gaat zelf aan de slag met ideeën en oplossingen en maakt deze indien nodig kenbaar bij de gemeente.
De Dorpsraad wil graag alle inwoners van Kronenberg bij de ontwikkeling van plannen te betrekken.
De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen

Dorpsraad Kronenberg